Kogo poszukujemy?


Predyspozyje zawodowe

Poszukujemy osób, które identyfikują się z pracą opiekuna      i posiadają empatię do osób starszych lub schorowanych. Na jakie elementy należy zwrócić uwagę:

Zakres obowiązków

Rolą opiekuna jest przede wszystkim wsparcie bliskich w opiece nad seniorem poprzez prowadzenie domu i towarzyszenie seniorowi w życiu codziennym. 


0211 97633222