Predyspozycje zawodowe


  • sympatia dla osób starszych. Ludzie, którzy boją się starości lub z jakiegoś innego powodu nie lubią osób starszych, nie będą w stanie należycie służyć pomocą i opieką takim osobom.
  • łatwość adaptacji. Opiekun/ka musi mieć zdolność do szybkiego przystosowywania się do nowych warunków. W domu każdego podopiecznego obowiązują nieco inne zasady, im szybciej się do nich dostosuje, tym łatwiej będzie nawiązać kontakt z podopiecznym i jego bliskimi.
  • empatia. Opiekun/ka powinien/na posiadać łatwość zrozumienia i wczuwania się w emocje podopiecznego i jego bliskich, lecz nie ulegać im.
  • cierpliwość. Jeśli opiekun/ka jest niecierpliwa, w wielu sytuacjach szybciej i bez potrzeby będzie się denerwować, a napięcie będzie udzielało się podopiecznemu ze szkodą dla obu stron. Brak tej cechy jest poważnym przeciwwskazaniem do zajmowania się osobami starszymi.
  • umiarkowana wrażliwości na płyn/y ustrojowe
  • sprawność fizyczna. Opiekun/ka powinien/na być na tyle sprawna, aby móc wypełniać obowiązki, które czasami wiążą się z dość dużym wysiłkiem fizycznym np. podniesieniem podopiecznego.
  • znajomość języka niemieckiego. Umiejętność porozumienia się w języku niemieckim jest niezwykle przydatna, jeśli chce się świadczyć usługi pomocy domowej i opieki w Niemczech na najwyższym poziomie.
  • prawo jazdy. Przydaje się zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, jednak nie przy wszystkich zleceniach jest ono wymagane.
  • wykształcenie. Nie ma obowiązku posiadania specjalnego wykształcenia, jednak mile widziane są zawody medyczne (aczkolwiek zakres zadań opiekuna nie obejmuje wykonywania jakichkolwiek zabiegów medycznych, czy też czynności pielęgniarskich) oraz doświadczenie wynikające z pracy z ludźmi.
  • nałogi. Dobrze, jeśli opiekun jest osobą niepalącą lub pali jedynie poza domem, pamiętając każdorazowo o odświeżeniu jamy ustnej i umyciu rąk po zapaleniu papierosa oraz o dbaniu, aby ubrania nie przesiąkały zapachem tytoniu. Spożywanie alkoholu w trakcie świadczenia opieki jest zabronione.

 

0211 97633222