Szkolenia obowiązkowe


Opiekuńcze szkolenie pierwszego stopnia

Holistyczne podejście do chorych z różnorodnymi patologiami wieku podeszłego.

 

Korzystając z wieloletniego doświadczenia specjalistów firmy Erudio, został opracowany program bazowego szkolenia pierwszego stopnia, które jest kartą wstępu do współpracy z przyszłymi przedsiębiorcami.

 

Szkolenie pierwszego stopnia obejmuje następujące treści nauczania:

 

1. Podstawowe czynniki terapeutyczne korzystnie wpływające na stan psychiczny i fizyczny człowieka

     chorego.

2. Wprowadzenie do zagadnień procesu starzenia się.

3. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.

 

Kursant po odbyciu szkolenia otrzymuje zaświadczenie wydane na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, które jest uznawane w całej Unii Europejskiej.


Szkolenie odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej

Wszystkich informacji odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej, włączając informacje z zagadnień podatkowych, marketingowych, prawnych dowiadują się przyszli przedsiębiorcy w trakcie szkolenia Business w siedzibie firmy w Niemczech.