Szkolenia dodatkowe


Dzięki wysokim kwalifikacjom kadry dydaktycznej firma Erudio bierze udział w dokształcaniu przedsiębiorcy  w ramach organizacji szkoleń dodatkowych. Wszystkie treści nauczania są tak dopasowane, by nasi franczyzobiorcy byli fachowo przygotowani na możliwie wiele ewentualności w trakcie wykonywania pracy opiekuna.

 

Oto kilka przykładów oferowanych szkoleń:

 

Szkolenie II stopnia:

Pielęgnowanie pacjentów z chorobami demielinizacyjnymi.

 

Szkolenie III stopnia:

Postępowanie pielęgnacyjne w chorobach nerwowo-mięśniowych.

 

Szkolenie IV stopnia:

Specyfika opieki nad przewlekle chorym diabetologicznie.