Szkolenia


Szkolenia obowiązkowe

Jakość usług przedsiębiorców z nami współpracujących jest dla nas bardzo istotna, dlatego wszystkie osoby        z nami podpisujące umowę mają obowiązek wziąć udział w szkoleniu opiekuńczym pierwszego stopnia w Łodzi, jak i szkoleniu biznes   w Niemczech.

Szkolenia dodatkowe

Szkolenia dodatkowe, koncentrujące się na opiece osób z konkretnymi stanami chorobowymi. Są one oferowane w trakcie współpracy       i są dopasowane do aktualnych potrzeb klientów.