Zakres obowiązków w zarysie


Utrzymanie porządku w domu

 • zmywanie naczyń,
 • odkurzanie lub zamiatanie,
 • mycie podłogi,
 • ścieranie kurzu,
 • zmienianie oraz pranie pościeli i ubrań,
 • prasowanie ubrań,
 • mycie łazienki oraz toalety, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń sanitarnych,
 • wynoszenie śmieci zgodnie z zasadami segregacji odpadów.

Pomoc w higienie

 • kąpiele lub prysznic,
 • pielęgnacja włosów, skóry    i zębów,
 • czesanie i golenie,
 • pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
 • higiena jamy ustnej,
 • regularne zmienianie pieluchomajtek                    (w przypadku inkontynencji)

Pozostałe

 • pomoc w poruszaniu się       i przemieszczaniu                w obrębie mieszkania,          a także poza nim, 
 • dbanie o odpowiedni             i adekwatny do pogody ubiór podopiecznego,
 • przygotowywanie                   i podawanie posiłków,
 • organizowanie czynności życia codziennego            np.: terminy lekarskie, towarzyszenie przy imprezach rodzinnych itp.
 • robienie zakupów

W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego opiekun/ka ma obowiązek udzielić mu niezbędnej pomocy oraz niezwłocznie powiadomić bliskich i odpowiednie służby medyczne dzwoniąc pod numer telefonu 112.

Co nie należy do obowiązków opiekuna


Do obowiązków opiekuna/ki nie należy sprzątanie pomieszczeń takich jak: strych, piwnica, kotłownia, garaż oraz żadne prace na zewnątrz budynku, chyba że inaczej uzgodniono między stronami.

Wykluczone są wszystkie aktywności lekarskie i pielęgniarskie: 

- wykonywanie zastrzyków,

- podawanie insuliny,

- pomiar cukru,

- opatrywanie otwartych ran,

- rozdzielanie leków (obowiązkiem opiekuna jest dopilnowanie, aby leki zostały zażyte przez podopiecznego, natomiast ich rozdzielaniem zajmuje się członek rodziny lub niemiecka środowiskowa pomoc medyczna – Pflegedienst lub pomoc pielęgniarska). 

 

0211 97633222